ARDAL GENHADAETH PENEDEYRN MISSION AREA
Ardal Genhadaeth Penedeyrn Mission Area © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Dewisiwch eich iaith - Choose your language
Cymraeg English

Home of Christ Church, Bala; St Mary Magdalene, Cerrigydrudion; St John

the Evangelist, Cynwyd; St Michael, Llanfihangel Glyn Myfyr; St Trillo,

Llandrillo; St Derfel, Llandderfel; St Catherine, Maerdy

Due to the Coronavirus outbreak, we are unable to hold meetings and services although our churches are open for personal prayer. However, it is our hope and intention to find all sorts of ways to continue to care for and support each other and our communities during this difficult time. We will be updating this website regularly with resources for prayer and worship and we hope you will find these helpful and encouraging. And please do phone or email us should you need to talk. Oherwydd y Coronavirus, nid ydym yn gallu cynnal gwasanaethau a chyfarfodydd er bod ein heglwysi ar agor ar gyfer gweddi personol. Yn y cyfamser, rydym yn gobeithio ffindio pob math o ffyrdd i allu parhau i ofalu a chynnal ein gilydd a'n cymunedau yn yr amser anodd hwn. Byddwn yn rhoi adnoddau gweddi ac addoli ar y wefan hon yn rheolaidd a gobeithio byddwch yn ffindio rhain o fudd. Croeso i chi ffonio neu ebostio ni os ydych chi angen siarad.
ARDAL GENHADAETH PENEDEYRN MISSION AREA
Ardal Genhadaeth Penedeyrn Mission Area © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Dewisiwch eich iaith - Choose your language
Cymraeg English

Home of Christ Church, Bala; St Mary Magdalene,

Cerrigydrudion; St John the Evangelist, Cynwyd; St

Michael, Llanfihangel Glyn Myfyr; St Trillo, Llandrillo;

St Derfel, Llandderfel; St Catherine, Maerdy

Due to the Coronavirus outbreak, we are unable to hold meetings and services although our churches are open for personal prayer. However, it is our hope and intention to find all sorts of ways to continue to care for and support each other and our communities during this difficult time. We will be updating this website regularly with resources for prayer and worship and we hope you will find these helpful and encouraging. And please do phone or email us should you need to talk. Oherwydd y Coronavirus, nid ydym yn gallu cynnal gwasanaethau a chyfarfodydd er bod ein heglwysi ar agor ar gyfer gweddi personol. Yn y cyfamser, rydym yn gobeithio ffindio pob math o ffyrdd i allu parhau i ofalu a chynnal ein gilydd a'n cymunedau yn yr amser anodd hwn. Byddwn yn rhoi adnoddau gweddi ac addoli ar y wefan hon yn rheolaidd a gobeithio byddwch yn ffindio rhain o fudd. Croeso i chi ffonio neu ebostio ni os ydych chi angen siarad.