ARDAL GENHADAETH PENEDEYRN MISSION AREA

St Derfel Church, Llandderfel

Ardal Genhadaeth Penedeyrn Mission Area © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
07493 935281
penedeyrnmissionarea@gmail.com
Gwasanaethau COVID-19 Ymddiheurwn nad yw ein heglwysi ar agor ar hyn o bryd ar gyfer addoli cyhoeddus na gweddi personol, oherwydd y pandemig Coronafeirws. Rydym yn adolygu'r sefyllfa'n rheolaidd ond rhaid i ni flaenoriaethu diogelwch ein cynulleidfaoedd a'n cymunedau. Mae ein heglwysi ar gael ar gyfer angladdau, priodasau a bedyddiadau, gan ddilyn cyfyngiadau gan yr Eglwys yng Nghymru. Mae ein holl addoli wythnosol ar-lein a gellir ei weld ar ein tudalen 'Addoli' neu drwy ein sianel youtube. Rydym hefyd yn ebostio adnoddau addoli ac yn eu postio at y rhai nad ydynt ar-lein. Gellir ein dilyn ar Facebook neu ar Twitter. Mae gennym wasanaeth byw ar Zoom hefyd; ebostiwch cass.meurig@gmail.com i ymuno. Os hoffech siarad ag un o'n tîm plis cysylltwch â Parch. Carol Roberts ar 01678 521047 / parchcarolroberts@yahoo.co.uk, neu Parch. Sandra Roberts ar 01490 440224 / mafonalidi@outlook.com. Hoffem yn fawr glywed gennych ac edrychwn ymlaen at eich croesawu i'n heglwysi cyn gynted ag y bydd yn ddiogel i'w wneud.
Lawrlwythwch ein Datganiad Preifatrwydd

St Derfel Church, Llandderfel

ARDAL GENHADAETH PENEDEYRN MISSION AREA
Ardal Genhadaeth Penedeyrn Mission Area © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Gwasanaethau COVID-19 Ymddiheurwn nad yw ein heglwysi ar agor ar hyn o bryd ar gyfer addoli cyhoeddus na gweddi personol, oherwydd y pandemig Coronafeirws. Rydym yn adolygu'r sefyllfa'n rheolaidd ond rhaid i ni flaenoriaethu diogelwch ein cynulleidfaoedd a'n cymunedau. Mae ein heglwysi ar gael ar gyfer angladdau, priodasau a bedyddiadau, gan ddilyn cyfyngiadau gan yr Eglwys yng Nghymru. Mae ein holl addoli wythnosol ar-lein a gellir ei weld ar ein tudalen 'Addoli' neu drwy ein sianel youtube. Rydym hefyd yn ebostio adnoddau addoli ac yn eu postio at y rhai nad ydynt ar-lein. Gellir ein dilyn ar Facebook neu ar Twitter. Mae gennym wasanaeth byw ar Zoom hefyd; ebostiwch cass.meurig@gmail.com i ymuno. Os hoffech siarad ag un o'n tîm plis cysylltwch â Parch. Carol Roberts ar 01678 521047 / parchcarolroberts@yahoo.co.uk, neu Parch. Sandra Roberts ar 01490 440224 / mafonalidi@outlook.com. Hoffem yn fawr glywed gennych ac edrychwn ymlaen at eich croesawu i'n heglwysi cyn gynted ag y bydd yn ddiogel i'w wneud.
07493 935281
penedeyrnmissionarea@gmail.com
Lawrlwythwch ein Datganiad Preifatrwydd