ARDAL GENHADAETH PENEDEYRN MISSION AREA

Blog

Ardal Genhadaeth Penedeyrn Mission Area © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
07493 935281
penedeyrnmissionarea@gmail.com
Adnoddau ar gyfer Gweddi ac Addoliad:
Gwasanaeth Dydd Sul Angerdd Bishop Gregory
Gweddi Suzy
Clip: 29ain Mawrth
Ymyriadau ar gyfer 29ain Mawrth
Neges ar gyfer 29ain Mawrth
Llythyr Bugeiliol at y ffyddloniaid
Ffydd nid Ofn
Boreol Weddi Garawys a’r Dioddefaint a Pasg
Y Colectau
Gweddi Carol Sul y Fam
Llythyr Gweddi Mawrth / Ebrill 2020
Gweddi Nos ar gyfer addoli adref
Myfyrdod Croeshoeliad Iesu ar gyfer dydd Gwener y Groglith
Sul y Blodau
Lawrlwythwch ein Datganiad Preifatrwydd
Sul y Blodau - Clwb Plant
Gwasanaeth Sul y Blodau
Llyfr Gweddi Ebrill
Neges gan y clerigion
Myfyrdod dydd Iau Cablyd
Oeddech chi yno pan groeshoelwyd fy Arglwydd?
Gweinidogaeth y Gair Pasg
Neges y Pasg
Gweddiau’r Pasg
Gweinidogaeth y Sagrafen Dydd y Pasg
Stori'r Swper Olaf
Swper Olaf - Clwb Plant
Stori'r Croeshoeliad
Gwasanaeth Sul y Pasg Rhan 1
Gwasanaeth Sul y Pasg Rhan 2
Mini Moli Pasg
Mini Moli Y Ffordd i Emaus
Gwasanaeth ar gyfer Ail Sul y Pasg
Fideo Pasg Joseff a Bethan
Mini Moli Mae Iesu'n fyw!
Gwasanaeth ar gyfer Trydydd Sul y Pasg
Gwasanaeth ar gyfer Pedwerydd Sul y Pasg
Mini Moli Stori Thomas
Mini Moli Brecwast ar lan llyn
Sesiwn canu emynau
Gwasanaeth ar gyfer 5ed Sul y Pasg
Mini Moli Ffrindiau eto
Gwasanaeth ar gyfer chweched Sul y Pasg
Gwasanaeth Dydd Iau Dyrchafael
Mini Moli Iesu yn mynd i fyny i'r nefoedd
Gwasanaeth ar gyfer 7fed Sul y Pasg
Gwasanaeth dwyieithog ar gyfer Pentecost
Mini Moli Stori Pentecost

Blog

ARDAL GENHADAETH PENEDEYRN MISSION AREA
Ardal Genhadaeth Penedeyrn Mission Area © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Adnoddau ar gyfer Gweddi ac Addoliad:
Gwasanaeth Dydd Sul Angerdd Bishop Gregory
Gweddi Suzy
Clip: 29ain Mawrth
Ymyriadau ar gyfer 29ain Mawrth
Neges ar gyfer 29ain Mawrth
Llythyr Bugeiliol at y ffyddloniaid
Ffydd nid Ofn
Boreol Weddi Garawys a’r Dioddefaint a Pasg
Y Colectau
Gweddi Carol Sul y Fam
Llythyr Gweddi Mawrth / Ebrill 2020
Gweddi Nos ar gyfer addoli adref
Sul y Blodau
07493 935281
penedeyrnmissionarea@gmail.com
Lawrlwythwch ein Datganiad Preifatrwydd
Sul y Blodau - Clwb Plant
Gwasanaeth Sul y Blodau
Llyfr Gweddi Ebrill
Neges gan y clerigion
Myfyrdod Croeshoeliad Iesu ar gyfer dydd Gwener y Groglith
Myfyrdod dydd Iau Cablyd
Oeddech chi yno pan groeshoelwyd fy Arglwydd?
Gweinidogaeth y Gair Pasg
Neges y Pasg
Gweddiau’r Pasg
Gweinidogaeth y Sagrafen Dydd y Pasg
Stori'r Swper Olaf
Swper Olaf - Clwb Plant
Stori'r Croeshoeliad
Gwasanaeth Sul y Pasg Rhan 1
Gwasanaeth Sul y Pasg Rhan 2
Mini Moli Pasg
Mini Moli Y Ffordd i Emaus
Gwasanaeth ar gyfer Ail Sul y Pasg
Fideo Pasg Joseff a Bethan
Mini Moli Mae Iesu'n fyw!
Gwasanaeth ar gyfer Trydydd Sul y Pasg
Gwasanaeth ar gyfer Pedwerydd Sul y Pasg
Mini Moli Stori Thomas
Sesiwn canu emynau
Gwasanaeth ar gyfer 5ed Sul y Pasg
Mini Moli Brecwast ar lan llyn
Mini Moli Ffrindiau eto
Gwasanaeth ar gyfer chweched Sul y Pasg
Gwasanaeth Dydd Iau Dyrchafael
Mini Moli Iesu yn mynd i fyny i'r nefoedd
Gwasanaeth ar gyfer 7fed Sul y Pasg
Gwasanaeth dwyieithog ar gyfer Pentecost
Mini Moli Stori Pentecost