ARDAL GENHADAETH PENEDEYRN MISSION AREA

Ardal Genhadaeth Penedeyrn

Mae Ardal Genhadaeth Penedeyrn yn cynnwys saith eglwys sydd wedi dod ynghyd i rannu adnoddau a gweithio ochr yn ochr â'i gilydd yn y dasg o ledaenu newyddion da am Iesu a gwasanaethu'r gymuned leol. Wedi'i leoli mewn rhan brydferth a gwledig o Ogledd Cymru, mae'r Ardal Genhadaeth yn cynnwys yr eglwysi canlynol: Santes Fair Magdalene, Cerrigydrudion, Sant Ioan yr Efengylydd, Cynwyd, St Trillo, Llandrillo, Sant Mihangel, Llanfihangel Glyn Myfyr, Eglwys Crist, Y Bala, St Catherine, Maerdy a St Derfel, Llandderfel. Mae hefyd yn gwasanaethu hen blwyfi Ysbyty Ifan, Betws Gwerfil Goch, Llangwm, Llawr y Bettws, Llanuwchllyn, Rhos y Gwalia a Fron Goch, Wedi'i sefydlu yn 2018, mae Ardal y Genhadaeth yn cymryd ei lle ymhlith 21 eraill yn Esgobaeth Llanelwy — a llawer mwy ledled Cymru. Mae creu Ardaloedd Cenhadaeth yn un rhan yn unig o weledigaeth well i wasanaethu cymuned, ysbrydoli pobl a thrawsnewid eglwys wrth i'r Eglwys yng Nghymru gyrraedd ei chanmlwyddiant yn 2020. Gallwch ddarllen mwy am y weledigaeth honno a'r ffyrdd y mae'n cael ei gwireddu yma.
Ardal Genhadaeth Penedeyrn Mission Area © 2021 Website designed and maintained by H G Web Designs
07493 935281
penedeyrnmissionarea@gmail.com
Lawrlwythwch ein Datganiad Preifatrwydd

Ardal Genhadaeth Penedeyrn

Mae Ardal Genhadaeth Penedeyrn yn cynnwys saith eglwys sydd wedi dod ynghyd i rannu adnoddau a gweithio ochr yn ochr â'i gilydd yn y dasg o ledaenu newyddion da am Iesu a gwasanaethu'r gymuned leol. Wedi'i leoli mewn rhan brydferth a gwledig o Ogledd Cymru, mae'r Ardal Genhadaeth yn cynnwys yr eglwysi canlynol: Santes Fair Magdalene, Cerrigydrudion, Sant Ioan yr Efengylydd, Cynwyd, St Trillo, Llandrillo, Sant Mihangel, Llanfihangel Glyn Myfyr, Eglwys Crist, Y Bala, St Catherine, Maerdy a St Derfel, Llandderfel. Mae hefyd yn gwasanaethu hen blwyfi Ysbyty Ifan, Betws Gwerfil Goch, Llangwm, Llawr y Bettws, Llanuwchllyn, Rhos y Gwalia a Fron Goch, Wedi'i sefydlu yn 2018, mae Ardal y Genhadaeth yn cymryd ei lle ymhlith 21 eraill yn Esgobaeth Llanelwy — a llawer mwy ledled Cymru. Mae creu Ardaloedd Cenhadaeth yn un rhan yn unig o weledigaeth well i wasanaethu cymuned, ysbrydoli pobl a thrawsnewid eglwys wrth i'r Eglwys yng Nghymru gyrraedd ei chanmlwyddiant yn 2020. Gallwch ddarllen mwy am y weledigaeth honno a'r ffyrdd y mae'n cael ei gwireddu yma.
ARDAL GENHADAETH PENEDEYRN MISSION AREA
07493 935281
penedeyrnmissionarea@gmail.com
Lawrlwythwch ein Datganiad Preifatrwydd
Ardal Genhadaeth Penedeyrn Mission Area © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs