ARDAL GENHADAETH PENEDEYRN MISSION AREA
Ardal Genhadaeth Penedeyrn Mission Area © 2021 Website designed and maintained by H G Web Designs
Dewisiwch eich iaith - Choose your language
Cymraeg English

Home of Christ Church, Bala; St Mary Magdalene, Cerrigydrudion; St John the

Evangelist, Cynwyd; St Michael, Llanfihangel Glyn Myfyr; St Trillo, Llandrillo;

St Derfel, Llandderfel; St Catherine, Maerdy

ARDAL GENHADAETH PENEDEYRN MISSION AREA
Ardal Genhadaeth Penedeyrn Mission Area © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Dewisiwch eich iaith - Choose your language
Cymraeg English

Home of Christ Church, Bala; St Mary Magdalene,

Cerrigydrudion; St John the Evangelist, Cynwyd; St

Michael, Llanfihangel Glyn Myfyr; St Trillo, Llandrillo;

St Derfel, Llandderfel; St Catherine, Maerdy