ARDAL GENHADAETH PENEDEYRN MISSION AREA
Ardal Genhadaeth Penedeyrn Mission Area © 2021 Website designed and maintained by H G Web Designs
Dewisiwch eich iaith - Choose your language
Cymraeg English

Home of Christ Church, Bala; St Mary Magdalene, Cerrigydrudion; St John the

Evangelist, Cynwyd; St Michael, Llanfihangel Glyn Myfyr; St Trillo, Llandrillo;

St Derfel, Llandderfel; St Catherine, Maerdy

COVID-19 We regret that our churches are not currently open for regular worship services or private prayer, due to the Coronavirus pandemic. We are reviewing the situation regularly but the safety of our congregations and communities must remain our priority. Our churches are available for funerals, weddings and baptisms, subject to restrictions from the Church in Wales. All of our regular weekly worship is now online and can be accessed on our 'Worship' page or via our youtube channel. We also email worship resources and post them to those who are not online. You can follow us on Facebook and on Twitter. We also have a live service on Zoom; please email cass.meurig@gmail.com if you would like to join it. If you would like to speak to one of our team please contact Rev. Carol Roberts on 01678 521047 / parchcarolroberts@yahoo.co.uk, or Rev. Sandra Roberts on 01490 440224 / mafonalidi@outlook.com. We would love to hear from you and look forward to welcoming you into our churches as soon as it is safe to do so. COVID-19 Ymddiheurwn nad yw ein heglwysi ar agor ar hyn o bryd ar gyfer addoli cyhoeddus na gweddi personol, oherwydd y pandemig Coronafeirws. Rydym yn adolygu'r sefyllfa'n rheolaidd ond rhaid i ni flaenoriaethu diogelwch ein cynulleidfaoedd a'n cymunedau. Mae ein heglwysi ar gael ar gyfer angladdau, priodasau a bedyddiadau, gan ddilyn cyfyngiadau gan yr Eglwys yng Nghymru. Mae ein holl addoli wythnosol ar-lein a gellir ei weld ar ein tudalen 'Addoli' neu drwy ein sianel youtube. Rydym hefyd yn ebostio adnoddau addoli ac yn eu postio at y rhai nad ydynt ar-lein. Gellir ein dilyn ar Facebook neu ar Twitter. Mae gennym wasanaeth byw ar Zoom hefyd; ebostiwch cass.meurig@gmail.com i ymuno. Os hoffech siarad ag un o'n tîm plis cysylltwch â Parch. Carol Roberts ar 01678 521047 / parchcarolroberts@yahoo.co.uk, neu Parch. Sandra Roberts ar 01490 440224 / mafonalidi@outlook.com. Hoffem yn fawr glywed gennych ac edrychwn ymlaen at eich croesawu i'n heglwysi cyn gynted ag y bydd yn ddiogel i'w wneud.
ARDAL GENHADAETH PENEDEYRN MISSION AREA
Ardal Genhadaeth Penedeyrn Mission Area © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Dewisiwch eich iaith - Choose your language
Cymraeg English

Home of Christ Church, Bala; St Mary Magdalene,

Cerrigydrudion; St John the Evangelist, Cynwyd; St

Michael, Llanfihangel Glyn Myfyr; St Trillo, Llandrillo;

St Derfel, Llandderfel; St Catherine, Maerdy

COVID-19 We regret that our churches are not currently open for regular worship services or private prayer, due to the Coronavirus pandemic. We are reviewing the situation regularly but the safety of our congregations and communities must remain our priority. Our churches are available for funerals, weddings and baptisms, subject to restrictions from the Church in Wales. All of our regular weekly worship is now online and can be accessed on our 'Worship' page or via our youtube channel. We also email worship resources and post them to those who are not online. You can follow us on Facebook and on Twitter. We also have a live service on Zoom; please email cass.meurig@gmail.com if you would like to join it. If you would like to speak to one of our team please contact Rev. Carol Roberts on 01678 521047 / parchcarolroberts@yahoo.co.uk, or Rev. Sandra Roberts on 01490 440224 / mafonalidi@outlook.com. We would love to hear from you and look forward to welcoming you into our churches as soon as it is safe to do so. COVID-19 Ymddiheurwn nad yw ein heglwysi ar agor ar hyn o bryd ar gyfer addoli cyhoeddus na gweddi personol, oherwydd y pandemig Coronafeirws. Rydym yn adolygu'r sefyllfa'n rheolaidd ond rhaid i ni flaenoriaethu diogelwch ein cynulleidfaoedd a'n cymunedau. Mae ein heglwysi ar gael ar gyfer angladdau, priodasau a bedyddiadau, gan ddilyn cyfyngiadau gan yr Eglwys yng Nghymru. Mae ein holl addoli wythnosol ar-lein a gellir ei weld ar ein tudalen 'Addoli' neu drwy ein sianel youtube. Rydym hefyd yn ebostio adnoddau addoli ac yn eu postio at y rhai nad ydynt ar-lein. Gellir ein dilyn ar Facebook neu ar Twitter. Mae gennym wasanaeth byw ar Zoom hefyd; ebostiwch cass.meurig@gmail.com i ymuno. Os hoffech siarad ag un o'n tîm plis cysylltwch â Parch. Carol Roberts ar 01678 521047 / parchcarolroberts@yahoo.co.uk, neu Parch. Sandra Roberts ar 01490 440224 / mafonalidi@outlook.com. Hoffem yn fawr glywed gennych ac edrychwn ymlaen at eich croesawu i'n heglwysi cyn gynted ag y bydd yn ddiogel i'w wneud.