ARDAL GENHADAETH PENEDEYRN MISSION AREA

St Derfel Church, Llandderfel

Ardal Genhadaeth Penedeyrn Mission Area © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
07493 935281
penedeyrnmissionarea@gmail.com
Download our Privacy Statement
Gwasanaethau Rhagfyr 1af 6.00y.h. - Gweddi Hwyr Rhagfyr 8fed 9.30y.b. - Cymun Bendigaid Rhagfyr 15fed 11.00y.b. - Cymun Bendigaid Rhagfyr 22ain 9.30y.b. - Y Foreol Weddi Ionawr 5ed 6.00y.h. - Gweddi Hwyr
Addoliad Anffurfiol Ionawr 26ain Jam ar y Sul - Neuadd Bro Derfel Gwasanaethau Nadolig Rhagfyr 21ain Gwasanaeth carolau Rhagfyr 25ain 9.30y.b. - Cymun Bendigaid

St Derfel Church, Llandderfel

ARDAL GENHADAETH PENEDEYRN MISSION AREA
07493 935281
penedeyrnmissionarea@gmail.com
Download our Privacy Statement
Ardal Genhadaeth Penedeyrn Mission Area © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Gwasanaethau Rhagfyr 1af 6.00y.h. - Gweddi Hwyr Rhagfyr 8fed 9.30y.b. - Cymun Bendigaid Rhagfyr 15fed 11.00y.b. - Cymun Bendigaid Rhagfyr 22ain 9.30y.b. - Y Foreol Weddi Ionawr 5ed 6.00y.h. - Gweddi Hwyr
Addoliad Anffurfiol Ionawr 26ain Jam ar y Sul - Neuadd Bro Derfel Gwasanaethau Nadolig Rhagfyr 21ain Gwasanaeth carolau Rhagfyr 25ain 9.30y.b. - Cymun Bendigaid