ARDAL GENHADAETH PENEDEYRN MISSION AREA

St Mary Magdalene, Cerrigydrudion

Ardal Genhadaeth Penedeyrn Mission Area © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
07493 935281
penedeyrnmissionarea@gmail.com
Download our Privacy Statement
Gwasanaethau Rhagfyr 1af 11.00y.b. - Cymun Bendigaid Rhagfyr 8fed 11.00y.b. - Boreol Weddi Rhagfyr 15eg 11.00y.b. - Cymun Bendigaid Ionawr 5ed 11.00y.b. - Cymun Bendigaid I Teuluoedd a Plant Rhagfyr 8fed 3.30y.h. - Cerrig Camu, Festri Capel Jerwsalem
Addoliad Anffurfiol Rhagfyr 22ain 11.00y.b. - Caffi Mair Gwasanaethau Nadolig Rhagfyr 24ain 4.00y.h. - Gwasanaeth Preseb 9.00y.h. - Cymun y Nadolig

St Mary Magdalene,

Cerrigydrudion

ARDAL GENHADAETH PENEDEYRN MISSION AREA
07493 935281
penedeyrnmissionarea@gmail.com
Download our Privacy Statement
Ardal Genhadaeth Penedeyrn Mission Area © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Gwasanaethau Rhagfyr 1af 11.00y.b. - Cymun Bendigaid Rhagfyr 8fed 11.00y.b. - Boreol Weddi Rhagfyr 15eg 11.00y.b. - Cymun Bendigaid Ionawr 5ed 11.00y.b. - Cymun Bendigaid I Teuluoedd a Plant Rhagfyr 8fed 3.30y.h. - Cerrig Camu, Festri Capel Jerwsalem
Addoliad Anffurfiol Rhagfyr 22ain 11.00y.b. - Caffi Mair Gwasanaethau Nadolig Rhagfyr 24ain 4.00y.h. - Gwasanaeth Preseb 9.00y.h. - Cymun y Nadolig