ARDAL GENHADAETH PENEDEYRN MISSION AREA
Ardal Genhadaeth Penedeyrn Mission Area © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
07493 935281
penedeyrnmissionarea@gmail.com
Lawrlwythwch ein Datganiad Preifatrwydd

Croeso i Ardal Genhadaeth Penedeyrn

Cliciwch ar eich eglwys lleol am fwy o wybodaeth am wasanaethau a digwyddiadau.

St Catherine Holyhead Road, Maerdy, Llangwm, Corwen, LL21 9NY
St Mary Magdalene The Square, Cerrigydrudion, Corwen, LL21 0RU
St Trillo High Street, Llandrillo-yn-Edeyrn, Corwen, LL21 0NW
Eglwys Crist - Christ Church Heol Ffrydan - Ffrydan Road, Y Bala, Gwynedd, LL23 7RU
St Michael Llanfihangel Glyn Myfyr, Corwen, LL21 9UN
St John Evangelist Cynwyd, Corwen, LL21 0NW
St Derfel Llandderfel, Bala, LL23 7HW

Dyddiadur

Be sy’n mynd mlaen yn Ardal

Genhadaeth Penedeyrn:

Llandderfel Sadwrn, 7fed Rhagfyr 10 - 12.00y.b. Ffair Nadolig Llandderfel. Neuadd Bro Derfel, Llandderfel. Dewch am dro am stondinau, raffle a lluniaeth.
Llandrillo Ffair Nadolig St Trillo. Sadwrn, 7fed Rhagfyr 2.00 - 4.00y.h. yn y Ganolfan, Llandrillo.
Cerrigydrudion Llun, 9fed Rhagfyr 6.30y.h. Cerrigydrudion Gwasanaeth Carolau
Llanfihangel Glyn Myfyr Sul, Rhagfyr 15fed 6.00y.h. Llanfihangel Glyn Myfyr Gwasanaeth Carolau
ARDAL GENHADAETH PENEDEYRN MISSION AREA
07493 935281
penedeyrnmissionarea@gmail.com
Lawrlwythwch ein Datganiad Preifatrwydd
Ardal Genhadaeth Penedeyrn Mission Area © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
St Mary Magdalene The Square, Cerrigydrudion, Corwen, LL21 0RU
St Catherine Holyhead Road, Maerdy, Llangwm, Corwen, LL21 9NY
Eglwys Crist - Christ Church Heol Ffrydan - Ffrydan Road, Y Bala, Gwynedd, LL23 7RU
St Trillo High Street, Llandrillo-yn-Edeyrn, Corwen, LL21 0NW
St Michael Llanfihangel Glyn Myfyr, Corwen, LL21 9UN
St Derfel Llandderfel, Bala, LL23 7HW
St John Evangelist Cynwyd, Corwen, LL21 0NW

Croeso i Ardal Genhadaeth

Penedeyrn

Cliciwch ar eich eglwys lleol am fwy o wybodaeth am wasanaethau a

digwyddiadau.